Fotgrafie, která oblétla svět

Norožec tuponosý severní v GEO International

Miluji zvířata. Jejich studiu se věnuji od šesti let a zasvětil jsem jim téměř celý svůj profesionální fotografický život. Není mi lhostejné, co se děje s naší planetou a děsí mne, jak rychle se vytrácí jednotlivé živočišné druhy. Velice si vážím práce lidí v zoologických zahradách, a proto se intenzivně věnuji jejich popularizaci. V roce 2008 jsem v nakladatelství Academia vydal dosud nejrozsáhlejší publikaci o Zoologických zahradách České republiky a okolních zemí do vzdálenosti 50 km od naší hranice.

Jednou z nejvýznamějších zoologických zahrad je bezesporu Zoo ve Dvoře Králové. Mezinárodní význam má především díky záchraně největších korábů souše - nosorožců tuponosých severních, které můžeme spočítat na prstech obou rukou. Jediná naděje na přežití  těchto nejohroženějších savců světa se dnes upíná na keňskou rezervaci Ol Pejeta. Dva páry obrů sem přicestovaly z překvapivého místa – právě ze Zoo ve Dvoře Králové. Dohromady představují osm tun příspěvku k ochraně africké přírody.

V minulém roce jsem navštívil jak královédvorskou zahradu, tak rezervaci Ol Pejetu. Výsledkem mých cest byl článek, který vyšel letos v únoru v českém vydání mezinárodního časopisu GEO. Jeden ze snímků pak následně převzalo dalších jedenáct redakcí tohoto magazínu z celého světa. Před několika dny se tak fotografie stala součástí článku o pohnutých osudech tohoto gigantického savce.

Viz. přiložené pdf článku, dvoustrana 114 - 115, červen 2012, GEO International. Vyšlo v edicích těchto zemí: Brazílie, Rusko, Finsko, Indie, Španělsko, Itálie, Litva, Chorvatsko, Slovensko, Bulharsko a Maďarsko.